Co jeśli mam już pożyczkę lub kredyt w banku?

Pożyczka w innej instytucji pożyczkowej lub kredyt w banku w trakcie spłatania nie powoduje braku możliwości ubiegania się o pożyczkę. Jeśli już masz zobowiązanie w banku lub instytucji finansowej, z powodzeniem możesz ubiegać się o pożyczkę.

Ocena zdolności kredytowej

O przyznaniu pożyczki decyduje wiele czynników. Jednym z nich jest zdolność kredytowa, która określa, czy wnioskujący jest w stanie podjąć się kolejnego zobowiązania finansowego i dokonywać spłat w terminie. Dodatkowo instytucja finansowa dokonuje weryfikacji w bazach dłużników. Pozwala to na ocenę wiarygodność - scoring kredytowy, który decyduje, czy wnioskujący otrzyma kredyt. To właśnie zdolność do podjęcia zobowiązania finansowego i pozytywna historia kredytowa są kluczowe w decyzji kredytowej. 

 

Zwiększenie kwoty pożyczki

Firmy udzielające pożyczek w większości nie umożliwiają wzięcia kolejnej pożyczki przed spłatą kolejnej. Dodatkowo maksymalna kwota pożyczki w przypadku niektórych instytucji finansowych nie jest dostępna przy pierwszej pożyczce – dopiero terminowa spłata umożliwia sięgnięcie po wyższą kwotę pożyczki.
Dlatego dla wielu klientów idealnym rozwiązaniem może okazać się informacja o dostępnej kwocie pożyczki – czyli możliwej maksymalnej kwocie pożyczki. Zatem jeśli wnioskujący nie zdecydował się od razu na wzięcie pożyczki na maksymalną kwotę, możliwe jest złożenie dodatkowego wniosku i wzięcie dodatkowej kwoty pożyczki, przed spłatą kwoty poprzedniego zobowiązania.

Pożyczki dla zadłużonych

W serwisie szybkiwniosek.pl znajdziesz także oferty pożyczek dla osób bez zdolności kredytowej, których zaciągnięcie wymaga przedstawienie żyranta. W tym przypadku bez znaczenia są dotychczasowe zobowiązania wnioskującego, oceniana jest zdolność kredytowa poręczyciela.