Czy pożyczkodawca sprawdza mnie w BIK? W jaki sposób się to odbywa?

Większość pożyczkodawców weryfikuje swoich klientów w BIK – Biurze Informacji Kredytowej. To instytucja, która została stworzona przez Związek Banków Polskich, aby stanowić źródło informacji o zobowiązaniach klientów. Gromadzi i przetwarza informacje dotyczące zadłużeń, które przekazywane są przez banki i instytucje finansowe.

Wpis w rejestrze dłużników może być skutkiem niespłacenia w terminie rat kredytów, zobowiązań na karcie kredytowej, debetów oraz limitów na koncie, ale także niespłaconych w terminie zobowiązań, które zostały poręczone. Kiedy dłużnik ląduje w BIK? Aby trafić do rejestru dłużników, opóźnienie w spłacie przekracza 60 dni od terminu spłaty oraz minęło 30 dni od powiadomienia klienta o opóźnieniu i informacji o trafieniu do rejestru dłużników. Informacje do rejestru dłużników przekazywane są raz w tygodniu. Informacji w BIK nie można zmienić – jednak informacje o zadłużeniu są przetwarzane przez 5 lat.

Negatywna historia w BIK nie przekreśla możliwości ubiegania się o kredyt – wiarygodność kredytowa jest oceniana poprzez scoring – ocenę punktową w skali od 1 do 100 punktów. Wysokość oceny zależy od dotychczasowej częstotliwości składania wniosków o pożyczki i kredyty, aktywności kredytowej, jakości kredytów oraz wykorzystania limitów kredytowych.

Weryfikacja zadłużeń klientów jest dla pożyczkodawców zabezpieczeniem – w ten sposób upewniają się, że klienci są w stanie spłacić zobowiązania. Dzięki wyższej ściągalności zobowiązań, pożyczki mogą być udzielane klientom na korzystniejszych zasadach.

Biuro Informacji Kredytowej S. A. to nie jedyny rejestr dłużników. Pożyczkodawcy weryfikują zdolność kredytową swoich klientów także w innych bazach dłużników – m.in. Rejestrze Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Crif Services Sp. z o.o., Krajowym Rejestrze Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Biurze Informacji Kredytowej S.A.