Czym jest RRSO?

Co raz częściej słyszymy o budżecie domowym i sprawnym zarządzaniu pieniędzmi z naszych domowych przychodów. Wiele osób potakuje głową, uznając że to już faktycznie czas się za to zabrać, ale na tym kończy proces zarządzania domowym budżetem. Dlaczego? A bo to trudne, a bo czasochłonne, a bo wolę nie wiedzieć ile mam, albo co gorsza ile nie mam. Życie na debecie to w końcu nie taka rzadkość. Jednak diabeł nie taki straszny jak go malują. Wystarczy stawiać sobie małe cele i zadania i dopiero z czasem tworzyć skomplikowane analizy i strategie zarządzania naszymi funduszami.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest dobrze znanym pojęciem dla pożyczkobiorców – słyszymy informacje o niej w reklamach pożyczkodawców i banków. Jednak pojęcie to nie jest rozumiane i nie zwracamy na nie uwagi lub błędnie rozumiemy. Decyzja o wzięciu pożyczki często podejmowane jest pod wpływem chwili – pożyczka na naprawę samochodu, pożyczka na remont mieszkania czy pożyczka na wakacje.  W takich chwilach ważny jest szybkość otrzymania pożyczki, a niezrozumiałe wskaźniki wprowadzają nas w błąd.

Czym jest RRSO?

RRSO – to skrót od Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania. Jej definicje określa Ustawa o kredycie konsumenckim, która nakłada również obowiązek podawania RRSO obok całkowitej kwoty do spłaty oraz stopu oprocentowania.

W skład RRSO wchodzi:
- oprocentowanie kredytu,
- ubezpieczenie,
- koszty usług dodatkowych,
- opłaty administracyjne związane z udzieleniem kredytu.

Pojęcie to zostało wprowadzone, aby określić miarę kosztu jaki ponosi konsument i przedstawiona jest jako procentowa wartość całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Obecnie zgodnie z przepisami unijnymi sposób obliczenia RRSO jest spójny. Należy pamiętać, że niezależnie od czasu, na jaki został wzięty kredyt, wartość ta jest zawsze podawana w ujęciu rocznym. Dlatego też bezwarunkowe porównywanie wartości RRSO dla różnych ofert może wprowadzać w błąd.

RRSO to nie to co RSO

Zapoznając się z kosztami pożyczki warto znać wskaźniki i umieć je rozpoznać. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to nie to samo, co Roczna Stopa Oprocentowania. W przypadku RRSO uwzględniane są odsetki, ale także wszystkie dodatkowe koszty, takie jak prowizja czy ubezpieczenie. W przypadku RSO wskaźnik mówi tylko o oprocentowaniu, jakie wiążą się z zaciągniętym kredytem.

Jak poznać wysokość RRSO?

Wzór pozwalający obliczyć RRSO jest powszechnie dostępny w internecie, lecz jego użycie mogą okazać się skomplikowane, szczególnie dla osób, które nie specjalizują się w finansach. W Vippo dbamy, aby pożyczka udzielona została na prostych i jasnych zasadach. Dlatego już na etapie zapoznawania się z ofertą określamy wszystkie koszty, które wiążą się z pożyczką. Na stronie głównej poniżej suwaków, które pozwalają wybrać wariant pożyczki, umieściliśmy kalkulator pożyczki, w której podane są przykładowe wyliczenia. Mają one charakter orientacyjny, szczegółowe informacje mogą zostać podane dopiero po ocenie zdolności kredytowej konsumenta, która pozwala na przedstawienie oferty dopasowanej do potrzeb i możliwości klienta.

Czy niższe RRSO to lepsza oferta?

Wartość RRSO jest mniejsza im dłuższy jest okres jej spłaty. Dlatego porównywanie kredytów tylko na podstawie RRSO może być bardzo mylące. Decydując się na pożyczkę warto zwrócić uwagę na wysokość raty oraz całkowitą kwotę do spłaty – wartości te są znacznie łatwiej porównywalne i mogą znacznie więcej powiedzieć pożyczkobiorcy o ofercie.