Dlaczego pozytywna historia w BIK jest ważna dla pożyczkobiorcy?

Klienci często zapominając, że ubiegając się o pożyczkę, kredyt czy rozłożenie płatności na raty są weryfikowany w BIK, w celu zasięgnięcia informacji o historii kredytowej - czyli wiadomości o aktualnych i już spłaconych zobowiązaniach finansowych. Tymczasem brak regularnych spłat dotychczasowych pożyczek jest przyczyną negatywnej oceny w BIK i może skutkować odrzuceniem wniosku o pożyczkę. Co warto wiedzieć o bazie dłużników?

BIK to Biuro Informacji Kredytowej S.A., które powstało, aby gromadzić i przetwarzać informacje związane z terminowością spłat dotyczące kredytobiorców oraz pożyczkobiorców. Dane, które znajdują się w bazie, pochodzą bezpośrednio od instytucji finansowych oraz banków i przekazywane są zgodnie z Prawem bankowym. Informacje zawarte w BIK dotyczą nie tylko kredytów i pożyczek, ale także związane są z zakupami na raty, kartami kredytowymi oraz debetami i limitami na koncie. Negatywna historia kredytowa może wynikać także z poręczenia pożyczki lub kredytu, który nie są spłacane w terminie.

Zamieszczanie danych w BIK

Informacja o spłacie jest przekazywana do BIK przez banki oraz instytucje finansowe przynajmniej raz w tygodniu, aż do momentu spłaty zobowiązania. W bazie zamieszczone są informacje nie tylko odnośnie samej wysokości pożyczki, ale również: data udzielenia kredytu i przewidziany okres spłaty, waluta, jak i dane zamieszczone przez wnioskodawcę we wniosku. Historia o nieterminowej spłacie - czyli takiej, która przekroczyła termin o 60 dni termin spłaty i 30 dni od powiadomienia o poinformowaniu klienta o zamiarze przetworzenia spłaty –widoczna jest w systemie przez 5 lat. Należy pamiętać, że brak zgody klienta na zamieszczenie informacji o braku terminowej spłaty nic nie zmienia – nie ma możliwości usunięcia tych danych wcześniej.

Na czym polega weryfikacja w BIK?

Ocena punktowa w BIK to scoring, który określa wiarygodność kredytową osoby. Odbywa się no za pomocą algorytmu, który wykorzystuje informacje odnośnie historii kredytowej. Przy ocenie ważna jest nie tylko aktywność kredytowa, ale także jakość kredytów, wykorzystanie limitów oraz częstotliwość wnioskowania o kredyty i pożyczki. Obecnie zamiast wcześniej stosowanych gwiazdek, ocena podawana jest w skali od 1 do 100 punktów.
Należy pamiętać, że negatywna ocena pożyczkowa w jednej instytucji finansowej nie oznacza odmowy w przypadku wnioskowania o inną pożyczkę – każda instytucja może stosować dodatkowo własną ocenę klienta.

Po co istnieje BIK?

Dane gromadzone przez BIK pozwalają bankom oraz instytucjom finansowym dokonać oceny ryzyka – na podstawie dotychczasowej historii zapada decyzja czy klient jest w stanie podjąć zobowiązanie finansowe – czyli spłacić terminowo wniosek, o który wnioskuje. W BIK prócz informacji co do terminowości spłaty zamieszczone są także te o obecnych kredytach i wysokości tych zobowiązań. Informacja o spłaconych kredytach nie jest widoczna dla instytucji finansowych, ale można wyrazić na to zgodę – pomaga to w budowaniu pozytywnej historii kredytowej, a tym samym podwyższyć ocenę.

Czy można zmienić historię w BIK?

Czy usunięcie negatywne historii kredytowej w BIK jest możliwe? Należy pamiętać, że już na etapie wnioskowania o kredyt lub pożyczkę dane są przekazywane do BIK. Już w przypadku opóźnień, które przekraczają 60 dni pożyczkodawca przekazuje tą informację do bazy, a dane te mogą być przetwarzane przez 5 lat (nie jest konieczna zgoda pożyczkobiorcy). Po upływie 5 lat prawo pozwala na złożenie wniosku o usunięcie lub korektę danych o zadłużeniu, co pozwala mieć pewność, że negatywna historia sprzed lat nie będzie miała wpływu na ocenę zdolności kredytowej obecnie.

Tylko BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. nie jest jedyną tego typu instytucją, w której może być zweryfikowana informacja o zadłużeniu klienta. Innymi takimi instytucjami są m.in.: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A., Crif Services Sp. z o.o., Biuro Informacji Kredytowej S.A., Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A., czy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. w bazie Związku Banków Polskich.