Raport ZBP - Polacy chętniej żyją na kredyt!

Związek Banków Polskich opublikował w ostatnich dniach nową edycję raportu InfoKredyt. Nie jest zaskoczeniem, iż Polacy najchętniej korzystają z pożyczek i produktów kredytowych. Oszczędzanie pojawia się w rozważaniach Polaków sporadycznie, głównie w opcji krótkookrsowej. Co ciekawe, wbrew potocznej opinii, zadłużenie naszych krajowych gospodarstw domowych jest jednym z najniższych w Europie.

Pożyczki i kredyty to nadal najpopularniejsze produkty, z których korzystają polskie gospodarstwa domowe. Aż 72 proc. badanych wskazuje, iż jest to główny i najbardziej pożądany produkt finansowy. Tylko 17 proc. deklaruje kredyt hipoteczny. Co ciekawe, linie kredytowe na rachunkach bieżących czy karty kredytowe, plasują się zdecydowanie dalej niż kredyty i pożyczki, którymi to zainteresowanie wzrosło o 8 punktów procentowych względem roku poprzedniego.

A jak wygląda zadłużenie polskich gospodarstw domowych w chwili obecnej? 
Wedle ZBP Polacy, aż trzykrotnie podnieśli wolumen zaciągniętych zobowiązań od roku 2009. Na koniec 2018 wysokość zadłużenia naszych gospodarstw domowych wynosiła prawie 709 mld zł, z czego prawie 60% stanowiły zadłużenia związane z kredytami mieszkaniowymi i hipotecznymi. Co warte zaznaczenia, dzięki wzrostowi naszych zarobków, udaję się średnio spłacić kredyt mieszkaniowy o 3 lata szybciej niż jeszcze 10 lat temu.  

Za to z oszczędzaniem po staremu, czyli „stara bieda”.
Polacy nie oszczędzają, a jeśli już to robią to krótkoterminowo i bardzo zachowawczo. Najwyższym zainteresowaniem cieszą się lokaty krótkoterminowe – 6 miesięczne, bo 9 na 10 oszczędzających wybiera właśnie taką formę oszczędzania. Tylko 4 na 10 spogląda w stronę lokat długoterminowych. 


Jaki z tego wniosek?

No chyba taki że na szczęście nie zadłużamy się ponad stan, bo jak nie oszczędzamy to moglibyśmy w dłuższej perspektywie zostać bez pieniędzy w naszych portfelach.

link: https://www.zbp.pl/raporty-i-publikacje/raporty-cykliczne/raport-infokredyt