Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu Szybkiwniosek.pl

 

1.

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Serwis internetowy szybkiniosek.pl (dalej: „Serwis”).


2.

Administratorem Twoich danych osobowych podanych w zakresie Serwisu  jest Dewkon Sp. z o.o., e-mail: administrator@szybkiwniosek.pl (dalej: „Administrator”)


3.

W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@szybkiwniosek.pl


4.

Celem ułatwienia Ci odbioru niniejszej polityki używamy następujących skrótów:


- RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);


- UŚUDE - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 650).


- UPT - Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, 2245, 2354).


5.

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Serwisu internetowego.  Są to: dane które podajesz Administratorowi np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po Serwisie czyli te, znajdujące się plikach cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.


6.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 

 Cel  Podstawa prawna  Czas

Wykonanie umowy na linii Administrator - użytkownik  (dalej: „Usługi”)

art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik

Do czasu wygaśnięcia umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem. Przy czym dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone w świetle obowiązującego prawa np. w celu dochodzenia roszczeń

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora

Do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez użytkownika

Marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich (dane przetwarzane wyłącznie w przypadku uprzedniego udzielenia przez Ciebie zgody)

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

Przesyłanie informacji handlowych

art. 10 UŚUDE - dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

Marketing  wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących

art. 172 UPT - dobrowolna zgoda

Do czasu wycofania zgody

 

7.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  przy czym  niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie.


8.

Odbiorcami danych osobowych będą: Administrator, zaufani partnerzy, podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora  – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).


9.

Twoje dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego np. jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia Usług na Twoją rzecz. W takim przypadku zastosowane zostaną odpowiednie zabezpieczenie wymagane na podstawie obowiązujących przepisów, w tym RODO. W celu uzyskania kopii danych skontaktuj  się z Administratorem pod adresem  e-mail administrator@szybkiwniosek.pl
10.

Twoje  dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.


11.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


12.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

13.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz ponadto skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim Twoje dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


14.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz ponadto skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.